Jensenfilene er en cbv.fil som inneholder ca 8400 partier. Sist oppdatert 18.07.14. Har tatt vekk alle kommentarer eldre enn 01.01.07, den gamle fila ligger her.